آیا میدانستید : آیا می‌دانید که با ثبت‌نام در راسته بازار می‌توانید شانس دریافت سفارشات بزرگ از سازمان‌های مختلف را داشته باشید.

برترین ها

دیگر مقالات

مرتبط


چگونه بیاموزیم؟ اصلاح تفکرات غلط در یادگیری (دکتر میرمهیار میرصالح پور)

در کشور ما متاسفانه تفکر غلطی وجود دارد که فکر می کند یادگیری تنها از طریق مطالعه به دست می آید. حال که مطالعه در بین هرم یادگیری کمترین اثر گذاری را دارد.

انسان ها برای آنکه موضوع را بیاموزند می بایست آن را عملی تجربه نمایند البته بشر آنقدر زمان ندارد که همه عوامل را تجربه کند لذا می تواند از تجربیات دیگران نیز استفاده کند.

کنفسیوس معتقد است در زندگی انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می گذرد که این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می گذرد که آسان ترین راه است.

راه سوم از تجربه می گذرد که این تلخ ترین راه است.

اما می توان در زندگی روزمره به صورت هر لحظه آموخت برای مثال با مطالعه کتاب، گوش کردن به مدرس، نماسازی فیلم، بازدید از نمایشگاه، مشاهده یک ارائه، با دیدن انجام یک عمل، مشارکت در یک بحث سخنرانی، انجام یک ارائه نمایشی و شبیه سازی یک تجربه واقعی، همه و همه از انواع یادگیری است.


دانشمندان معتقدند انسان ها از طریق خواندن 10 درصد، از طریق گوش دادن 30 درصد، از طریق تجربه کردن 40درصد، از طریق مباحثه گروهی 50 درصد، از طریق تمرین عملی 75 درصد و از طریق آموزش دادن به دیگران 90 درصد می آموزند. پس در یک تدریس توسط استاد در دانشگاه بیشترین آموختن برای خود استاد است و این چیزی است که من بارها و بارها تجربه اش کرده ام.

همانگونه که مشخص است تمرین عملی یعنی کاری که در فنی و حرفه ای روی آن تمرکز است.

پس آموزش دادن بالاترین درصد یادگیری را دارد پس سعی کنید از مطالعه تنها که 10 درصد سهم را دارد به تمامی هرم یادگیری مسلط و از آن استفاده نمایید تا با اصلاح تفکرات غلط در یادگیری، شکست کمتری را خود تجربه نمایید.
 

دکتر میر مهیار میرصالح پور
کارشناس و مشاور اقتصادی ویژه کسب و کارهای کوچک
مشخصات

عنوان توضیحات
موضوع علمی

نظرات کاربران

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید!